NMGR


Territórium latin szó. Jelentése: felségterület. Az a terület, ahol az egyedek egy csoportja, pl. egy nép él. Két nép (populáció) felségterületére a hermetikus elválasztás a jellemző. Ami az egyik nép számára kötelezően betartandó jogszabály, az a másik nép számára SEMMI - ugyanis a másik felségterületen egészen más jogi előírások vannak érvényben. A felségterületek populációi egymás előírásait kötelesek tiszteletben tartani. A diplomácia alaptörvénye, hogy egy másik felségterületen tartózkodó személyre az egyik felségterület állami szerveinek egyike sem gyakorolhat semmilyen hatást - csupán annyit tehet, hogy kérheti a másik felségterülettől az adott személy kiadatását. Ha azonban a két állam között nincs kiadatási egyezmény, akkor ezt a kérést a másik állam figyelmen kívül hagyhatja. A LEGKISEBB FELSÉGTERÜLET neve: MAGÁNTERÜLET.
Magánterületre a terület tulajdonosának engedélye nélkül belépni tilos.
„1999. évi LXXVI. Törvény 9. § (2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.”
Az NMGR® magán-minősítési rendszer előírásait elfogadó szakemberek (oktatók) és a szakterület gazdasági szereplői (képzőszervek) - önkéntes elhatározásból - egy olyan magánterületre lépnek be, ahol a belső szabályok szerinti működésbe a szellemi jogok kizárólagos tulajdonosán kívül senki sem szólhat bele. Beavatkozásra még a magyar államnak sincs jogosultsága. Mert ez MAGÁNTERÜLET.

Természetesen a szakterületre előírt állami rendelkezéseket az NMGR® tagok mindegyikének be kell tartania, az NMGR® belső szabályait ugyanis a rendszer szellemi jogainak kizárólagos tulajdonosa az érvényben lévő jogszabályokra ültette rá. Ez azt jelenti, hogy a rendszeren belül olyan szabályok is érvényben vannak, amelyeket az állam jogszabályi formában elmulasztott megalkotni, illetve amely meglévő jogszabályok betartatását az állam – valamilyen okból – hosszú időn át mellőzte. Ilyen például a számviteli törvény betartatására vonatkozó jogalkalmazási kötelezettség. Az oktatói szabad pénzkezelés ellen kb. másfél évtizeden át a hatáskörrel rendelkező jogalkalmazó szervek egyike sem lépett fel, holott teljesen nyilvánvaló, hogy a szakterület emiatt süllyedt a SZÜRKEGAZDASÁGBA.

A jogalkotási és a jogalkalmazási joggal vissza is lehet élni – természetesen csakis azoknak, akik olyan pozícióban vannak, hogy ezt megtehetik. A súlyos visszaélések a jogfolytonos politikai hatalom részéről MEGTÖRTÉNTEK. Az NMGR® magán-minősítési rendszer nem tudja megakadályozni, hogy az NKH névjegyzékben szereplő oktatókat a képzési szakterület vonatkozásában hatáskörrel rendelkező szervek szinte bűnözőként kezeljék. Azt azonban biztosítani tudja, hogy a minősített oktatókkal ezt NE TEHESSÉK MEG. A BŰNÖSSÉG VÉLELME alapján működtetett hatósági felügyelet az ellenőrzések szigorításával akarja megoldani azt a SAJÁT MAGA ÁLTAL ELŐIDÉZETT PROBLÉMÁT, hogy az oktatók nem az előírásoknak megfelelően adminisztrálják az elvégzett munkát. Az NMGR® egy SOKKAL JOBB MEGOLDÁST kínál. Összehozza azokat a korrekt képzősszerveket és azokat a korrekt szakoktatókat, akik egy belső képzésnek köszönhetően megértették, hogy egyáltalán semmi szükség nincs bokorból előugró ellenőrökre akkor, ha az oktató érdekeltté van téve abban, hogy minden egyes levezetett órát feltüntessen a vezetési kartonon – ugyanis munkájának havi ellenértékét az ezen dokumentum alapján kiállított SZÁMLA után fizeti ki neki - az őt FOGLALKOZTATÓ képzőszerv.

Az ártatlanság vélelmének megsértése – ennek általános gyakorlati alkalmazása – JOGELLENES! Ez, miután a hatáskörrel rendelkező szervek tele vannak jogászokkal - nem lehet véletlen. TEHÁT A JOGALKALMAZÓ SZERVEK RÉSZÉRŐL MEGÁLLAPÍTHATÓ A SZÁNDÉKOS JOGSÉRTÉS.
Ezt támasztja alá az is, hogy a számviteli törvény betartatása helyett olyan iskolai minősítési rendszer bevezetésén dolgoznak, amely a részletekbe menő jogi szabályozással ellehetetlenített összes piaci szereplő közül akar mesterséges indokkal kiemelni néhányat. EZ MÁR KIMERÍTI A CSALÁS FOGALMÁT.
Ha az állam csal, az ellen nem lehet védekezni – kivéve az NMGR® innovációhoz való csatlakozást.
Az NMGR® jogok kizárólagos tulajdonosa a saját magánterületére NEM ENGEDI BE A POLITIKÁT.A piaci működés lényege a PIACI SZEREPLŐK KÖZÖTTI VERSENY. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy piaci szereplőnek JOBB A TERMÉKE, vagy a termékének jobb az ÁR/ÉRTÉK ARÁNYA, vagy netán a piaci szereplő HATÉKONYABB PR ÉS MARKETING tevékenységet tud végezni, mint az adott piaci szegmens más szereplői, akkor a „JOBB VÁLLALKOZÁS” jóval SIKERESEBB LESZ a piaci ellenfeleinél. A VERSENY ALAPJA TEHÁT A MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐSÉG!
Itt lép be az az érdekes kérdés, hogy a járművezető-képzésben miért nem lehet megkülönböztetni az egyes piaci szolgáltatókat (képzőszerveket), vagyis, hogy miért olyan NEHÉZ AZ ISKOLAVÁLASZTÁS.
Talán csak nem azért, mert az SZDSZ KÉPZÉSI RENDELETE mind az ezer képzőszervre - és mind a 4.500 oktatóra kötelező érvényű? Talán csak nem azért, mivel a rendelet valójában egy olyan APRÓLÉKOS ÜZLETI MUNKAKÖRI LEÍRÁS, ami szinte még a lélegzetvételt is teljesen egyformán szabályozza le? Mert ha igen, akkor az első lépés az, hogy KI KELL SZABADULNI ebből az „SZDSZ EGYENCSAPDÁBÓL”!

Máris adódik a kérdés, hogy „MIÉRT KELLENE KISZABADULNI, AMIKOR ÍGY IS MINDEN JÓ”
Ez azonnal felvet egy másik kérdést, nevezetesen azt, hogy: KIKNEK JÓ ez a POLITIKAI eszközökkel ELTORZÍTOTT MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET? Erre a válasz igen egyszerű: az ÜGYESKEDŐKNEK!
Ebből viszont az is egyenesen következik, hogy a TISZTESSÉGES KÉPZŐSZERVEK, és a TISZTESSÉGES SZAKOKTATÓK szabadulni akarnak EBBŐL A TORZ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETBŐL.
Erre eddig nem volt lehetőség.
Az NMGR® minősítési rendszer viszont most megnyitja az utat a MEGKÜLÖNBÖZTETHETŐSÉGHEZ.

A KIZÁRÁSOS MÓDSZER ALKALMAZÁSA
Ha nem tudod, hogy KIK A ROSSZAK, akkor azt kell megnézned, hogy KIK A JÓK!
A TISZTESSÉGES képzőszervek, és a TISZTESSÉGES szakoktatók ki akarnak lépni ebből a KATYVASZBÓL.
Akik nem akarnak kilépni az ügyeskedési zónából, AZOK AZ ÜGYESKEDŐK.
Ez bizony ennyire egyszerű! HA NINCS FÉNY – akkor bizony NINCS ÁRNYÉK SEM.
Amikor az „NMGR® fénye” reflektorfénybe vonzza a tisztességes szakembereket - mint lámpafény a bogarakat, akkor egyúttal azt is azonnal megtudjuk, hogy KIK MARADTAK AZ ÁRNYÉKBAN.
Azok az ÜGYESKEDŐK, akiket nem látunk az NMGR® minősítési rendszer iskolafüggetlen weboldalán.
Ne csináljunk belőle titkot. MEGÉRI BEVÁLLALNI A TISZTESSÉGES VERSENYT, hiszen az ügyeskedők kiesése JÓVAL MAGASABB BEVÉTELTHEZ fogja juttatni a TISZTESSÉGES SZOLGÁLTATÓKAT!
ÉS TISZTESSÉGESEN MEGKERESETT HAVI JÖVEDELMET A MINŐSÍTETT SZAKOKTATÓKNAK.

AZ ÜGYESKEDŐK KISZŰRÉSE Speciális eljárással történik. Az eljárás egyszerű. Először is hermetikusan szét kell választani az iskolák és az oktatók szűrését. Aki nem szeretne minősített oktatóvá válni, az az erre vonatkozó kérdésre azt fogja mondani, hogy „hagyj engem békén ezzel a marhasággal” - ÉS MÁR KI IS SZŰRTE MAGÁT.
TELJESEN MINDEGY, HOGY AZ ELUTASÍTÓ VÁLASZÁNAK MI AZ OKA.
Az első szakaszban - az elutasítók gyors kiszűrésének eredményeként - kizárólag azok az oktatók kerülnek képbe, akik valóban ki akarnak kerülni a politika által uralt, és a BŰNÖSSÉG VÉLELME alapján működtetetett BESKATULYÁZÁSI CSAPDÁBÓL.
Vajon milyen önértékeléssel rendelkezik az olyan oktató, aki akkor is hajlandó eltűrni, hogy semmibe vegyék, amikor kiderül, hogy IGEN GYORSAN – ÉS IGEN EGYSZERŰEN lehetne BELŐLE VALAKI?
Vajon az, aki saját magát is csupán ennyire értékeli, vajon hogyan értékelheti a rábízott TANULÓT? ISKOLÁK SZŰRÉSE
Az NMGR® PRÉMIUM ISKOLÁK listájára mindössze 40 képzőszerv kerülhet fel. Aki megszólításra került és nem ismerte fel azt, hogy mi a piaci verseny valódi tétje, annak nincs keresnivalója az NMGR® TISZTESSÉGES iskolái között, hiszen NEM TETTE EGYÉRTELMŰVÉ, hogy neki ott a helye.A közlekedésbiztonság pártsemleges. A politikának tehát semmi keresnivalója nincs abban a körben, ahol SZAKEMBEREK szeretnének minél magasabb szintű TUDÁST átadni a leendő járművezetőknek. A politika jelenléte tehát A KÉPZÉSI SZAKTERÜLETEN SZAKMAI SZEMPONTBÓL nem indokolt. És ÜZLETI SZEMPONTBÓL SEM INDOKOLT.
A képzési jogi háttere már 100 százalékban szabályozott. A tényleges képzési történetben ennek okán csupán HÁROM SZEREPLŐRE van szükség. 1./ az ÜGYFÉL, 2./ a KÉPZŐSZERV, 3./ a SZAKOKTATÓ. Az, hogy az ügyfél melyik képzőszervhez iratkozik be, és hogy a képzőszerv melyik szakoktatóval köt MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST „magánügy”! Ebből a politikát teljesen ki kell zárni! Ahová a politika beteszi a lábát, ott kárt okoz – és ez a károkozás a képzésben EMBERÉLETEK ELVESZTÉSÉT eredményezi.

1.§. Csupán EGY IGAZSÁG van. Az IGAZSÁG tehát PÁRTATLAN.
2.§. Az ellenzéki párt szerint MÁS AZ IGAZSÁG, mint amit a MÁSIK PÁRT ÁLLÍT. És FORDÍTVA.
3.§ A kormánypárt szerint MÁS AZ IGAZSÁG, és nem az, amit az ellenzéki párt IGAZSÁGNAK állít be.
4.§. Ebből következően a pártok igazsága nem pártatlan - vagyis a pártok HAZUDNAK. Folyamatosan!
5.§. A POLITIKÁT tehát bátran hívhatjuk akár HAZUGSÁGIPARNAK is.
6.§. A HAZUGSÁGIPAR rátelepült az életünkre - annak sajnos minden egyes szegmensére.
7.§. A HAZUGSÁGIPAR rátelepült a járművezető-képzésre is. (az SZDSZ képzési rendelete)
8.§. A hazugságipar fegyvere a folyamatos figyelemelterelés – a káoszkörülmények fenntartása
9.§. A figyelemelterelés egyetlen ellenszere a tudatos FÓKUSZÁLÁS. Mindig épp EGYETLEN ELEMRE.
10.§. A FIGYELEM VÁNDORLÁSA egy létező, a közlekedésben naponta alkalmazott jelenség
Ez egy olyan módszer, amit tanítunk is az oktatás során. Azt jelenti, hogy nem egyszerre figyelünk sok dologra, hanem gyors egymásutánban mindig egyre. Egy másodperc alatt kb. hét dolgot tudunk sorra venni. Az első teendő az adott szituáció felismerése, ezt követi az elvégzendő feladatok rangsorolása, majd az egyes kezelési műveletek megfelelő sorrendben való végrehajtása. És a szituáció megoldva.

Az komoly következményekkel jár, ha a szituációt sem ismerjük fel. A felismerést igen erősen meg tudja nehezíti egy káoszos környezet. Vezetés közben sms-t írni például életveszélyes, mert elviszi a figyelmet. A HAZUGSÁGIPAR által gerjesztett káosz olyan, mintha a vezetés közben esemeseznénk, tévét néznénk, rádiót hallgatnánk, csókolóznánk – és plusz még vagy tízféle dolgot csinálnánk. Igen mindezt együtt, egyszerre, egyidőben. A csatornakapacitás erőteljes túllépése miatt SZERINTED IS GARANTÁLT így a BALESET BEKÖVETKEZÉSE? (nem jut minden fontos dologra figyelem)

Az NMGR® ki kívánja iktatni a képzésből a politika által létrehozott összes zavaró tényezőt. Ennek az a legegyszerűbb módja, ha a szakterület értelmes szereplői magától a POLITIKÁTÓL ZÁRKÓZNAK EL ABSZOLÚT HERMETIKUSAN. Az NMGR® minősítési rendszer ERRE LEHETŐSÉGET AD.
A politika már épen eleget tett. A vizsgaszervezés, a szakterület hatósági ellenőrzése maradjon csak a politika feladata. EZ UGYANIS VALÓBAN ÁLLAMI FELADAT.
De a KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSBAN NINCS KERESNIVALÓJA EGYETLEN ÁLLAMI HIVATALNAK SEM. Ezt a szakmában is, és a civilek között is tudatosítani fogjuk.
A közlekedés biztonságának javításában a politika nem tud nagy eredményt elérni. BIZONYÍTOTTA! A SZAKEMBEREK ANNÁL INKÁBB.
Főleg akkor, ha nem engedik meg, hogy a politikai abba is beleszóljon, amihez semmi köze. A KÖTELEZÉS, KORLÁTOZÁS, TILTÁS NEM TUD ÉLETEKET MENTENI.
A tisztességes szakemberek viszont SOKAT TEHETNEK EZÉRT – főleg, ha hagyják őket dolgozni! Mi az, amit a politika a mi tisztességesen végzett munkánkhoz (NMGR® hálózat) hozzá tud tenni? A válasz egyszerű: SEMMI! Az önerős üzleti művelet során tehát nekünk NINCS SZÜKSÉGÜNK RÁ!A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA 007977 számon kiadott tanúsítványa szerint az NMGR® szellemi jogok kizárólagos tulajdonosa a „Járművezető-képzés jövője, SZAKÉRTŐ által kidolgozott KORRUPCIÓ-MENTES változat” című dokumentumot a KÖZÉRDEKŰ ÜZLETI INNOVÁCIÓ egyedi kategóriában vetette ÖNKÉNTES MŰNYILVÁNTARTÁSBA.
A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA az NMGR® védjegyet 2008. november 17.-én VETTE LAJSTROMBA, a VÉDJEGYOLTALOM 2019. február 15.-én MEGÚJÍTÁSRA KERÜLT.
A védjegy lajstromszáma: 197 674

A védjegy színes ábrája:
Az NMGR® szöveges tartalma jelenleg üzleti titkot képez. Feltöltésére akkor kerül sor, ha a prémium képzőszervek táblázatnak már minden sorában vannak adatok, azaz megvalósult az a terv, hogy 40 profi képzőszerv kötelezi el magát a járművezető-képzési szakterület megújítása-megtisztítása mellett.