Minősített Oktatók Országos Névjegyzéke

Az egészséges piaci viszonyokra történő átállás érdekében a prémium képzőszerveknek fontos szerepet kell vállalniuk abban, hogy csak minősített szakoktatóknak adnak munkát, illetve a náluk munkáért jelentkező oktatóknak csakis abban az esetben adnak át vezetési kartont, ha az oktató legalább „NMGR® bronz-3” minősítéssel rendelkezik. Ennek ellenőrzésére szolgál az alábbi táblázat. Ha a munkára jelentkező oktató a táblázatban nem szerepel, akkor vele mindaddig tilos megbízási szerződést kötni, amíg a hiányt nem pótolja, illetve ezt a megbízási feltételt bele kell foglalni a megbízási szerződésbe is. (az iskola PR értékét rontaná, ha ezt az NMGR® előírást megszegné) A névjegyzékből kikerült oktató részére – mivel kizárásának oka súlyos szabályszegés volt – prémium képzőszerv nem adhat megbízást. A kizárás ténye a táblázatban, a „minősítési fokozata” oszlopban kerül feltüntetésre.

Oktató neve Azonosítója Foglalkoztató képzőszerv Tanpálya Minősítési fokozat